Golang 读取和映射ini配置文件到结构体

作者: adm 分类: go 发布时间: 2022-08-03

这里使用go-ini 工具提供的 MapTo 的方式来映射结构体。
官方文档:https://pkg.go.dev/gopkg.in/ini.v1

【配置文件】

port = 9000
release = false

[mysql]
user = root
password = 123456
host = 127.0.0.1
port = 3306
db = go

【安装模块】

go get gopkg.in/ini.v1

【功能代码】

import (
	"fmt"
	"gopkg.in/ini.v1"
)

// AppConfig 应用程序配置
type AppConfig struct {
	Port     int `ini:"port"`
	Release   bool `ini:"release"`
	MySQLConfig `ini:"mysql"`
}

// MySQLConfig 数据库配置
type MySQLConfig struct {
	User   string `ini:"user"`
	Password string `ini:"password"`
	DB    string `ini:"db"`
	Host   string `ini:"host"`
	Port   int  `ini:"port"`
}

func main() {
	//加载配置文件
	config, err := ini.Load("config.ini")
	if err != nil {
		fmt.Printf("加载配置文件失败 %v", err)
		return
	}
	//读取并映射到结构体中
	var appConfig = new(AppConfig)
	err = config.MapTo(appConfig)
	if err != nil {
		fmt.Printf("映射配置信息失败 %v", err)
		return
	}
	fmt.Printf("%+v", appConfig)
}

如果觉得我的文章对您有用,请随意赞赏。您的支持将鼓励我继续创作!