mybatis

MyBatis实现In查询

一. SQL语法实现In查询 SQL语句实现In查询 SELECT * FROM user_info WHERE user_name in ('xixi','haha'); 二. MyBatis实现In查询 错误范例:如果在MyBatis中也使用类似SQL语法来实现In查询,像如下示例...